Zbiór gier doskonalących burzę mózgów

Tytuł oryginału: The Big Book of Brainstorming Games. Quick, Effective Activities That Encourage Out-of-the-Box Thinking, Improve Collaboration, and Spark Great Ideas!

Burza mózgów to jedno z najskuteczniejszych narzędzi rozwiązywania trudnych problemów i generowania nowych pomysłów. Wymaga jednak od wszystkich uczestników dobrej znajomości jej  zasad  i  sprawnego  ich  stosowania.  Książka  zawiera  zbiór kilkudziesięciu  gier  ruchowych  i  umysłowych,  które  pozwolą uczestnikom wyćwiczyć te umiejętności, tak by mogli wspólnie osiągać pożądane, niezwykłe nieraz rezultaty.

Szkoleniowcy,  trenerzy,  liderzy  zespołów  oraz  menedżerowie mogą zapoznać się z zamieszczonymi na początku książki cennymi  wskazówkami  dotyczącymi  przebiegu  wzorcowej  burzy mózgów, a następnie przeprowadzić zamieszczone tu gry, które:

• silnie  zaangażują  uczestników,  dostarczą  im  wielu  inspiracji i rozwiną ich kreatywność,
• pozwolą im opanować sprawdzone reguły przebiegu doskonałej burzy mózgów,
• umożliwią wytworzenie spójnego środowiska wzajemnego zaufania, złożonego z osób zajmujących różne stanowiska i o różnych kompetencjach, idealnego do przeprowadzania burzy mózgów.

Każda z gier zawiera szczegółowe wskazówki dla prowadzącego i propozycje pytań do dyskusji. Sugerowane warianty modyfikacji gier dają prowadzącemu dodatkowe możliwości ich kreatywnego dostosowania do sytuacji szkoleniowej.

Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.